Blog

Šta sam naučila o feminizmu?
Blog

Šta sam naučila o feminizmu?

Rad na ovom projektu odlično ilustruje odnos očekivanja, realnih mogućnosti i prihvatanja jaza između te dve opcije. Terenski rad, upoznavanje...
Nekoliko crtica o putovanjima po Srbiji
Blog

Nekoliko crtica o putovanjima po Srbiji

Kada sam pisala ovaj projekat, u polju u kome je trebalo da navedem moguće izazove, u razmatranje sam uzela samo...
Ključna reč: privilegija
Blog

Ključna reč: privilegija

Osnaživanje i podrška su dva pojma koja su u aktivističkim krugovima već na uveliko na granici izlizanosti - koriste se...